Six Simple Rules

Masterclass Steve Jobs In de laatste uitgave van HR&Business Magazine bespreekt Wenzel Bürger het managementmodel Six Simple Rules.

Volgens Yves Morieux en Peter Tollman,
partners van The Boston Consulting Group, is er sprake is van een almaar toenemende complexiteit voor ondernemingen. Deze complexiteit houdt verband met de vele en soms zelfs tegenstrijdige eisen die aan ondernemingen gesteld worden.

Als verklaring voor de veelheid van eisen worden twee hoofdredenen genoemd: de steeds kritischer en ook grilliger wordende klanten die niet tot compromissen bereid zijn én de toename van het aantal relevante stakeholders waarvan de belangen gediend moeten worden. Complexiteit op zich vormt echter geen probleem en biedt zelfs kansen. Bedrijven die er goed op weten in te spelen kunnen er concurrentievoordeel door behalen.

Klik hier voor het volledige artikel over Six Simple Rules.