Crisis; van (re)organisatie naar transformatie?

Interview HR-directeuren

De Corona-crisis heeft een immense impact op de wereld en op organisaties. De Human Capital Group en Bonte Bij interviewden de afgelopen weken 20 HR directeuren om te horen wat die impact is, onder meer voor HR. Met de hoop en verwachting ook ervaringen te horen die ertoe leiden dat we anders en wellicht zelfs beter uit de crisis komen. 

De crisis houdt de wereld momenteel in de greep. Alle organisaties zijn overvallen en overal is het ‘alle hens aan dek’ en improviseren. Corona crisisteams zorgen dat de organisatie door kan draaien en mensen geen (onnodige) risico’s lopen. Bij alle organisaties levert HR daarin een belangrijke bijdrage. Alles draait nu om mensen, hun welzijn en hun vermogen om zo goed mogelijk door te werken. Dat betekent het regelen van veel operationele zaken en aandacht voor crisiscommunicatie.  

Leidinggevenden hebben daarin een belangrijke rol met situationeel leiderschap en worden door HR ondersteund, bijvoorbeeld omdat ze het moeilijk vinden medewerkers op afstand te begeleiden. Goed werkgeverschap wordt nu als zeer belangrijk gezien.  

Text Box
Text Box

Het wordt nooit meer zoals het was… 

Alle geïnterviewden zien veranderingen optreden en gelukkig veel daarvan ten goede. Eén van de meest gedeelde observaties en opvattingen is dat er nog veel meer mogelijk is in tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Alle geïnterviewden zeggen dat we ons daarin heel snel hebben aangepast en dat dit nog meer dan voorheen in beleid en werkwijzen zal worden verankerd.  

De organisaties hebben veel meer snelheid in besluitvorming en verandervermogen gekregen en de veerkracht van mensen heeft sommigen verbaasd. Mensen blijken niet alleen opvallend snel te kunnen veranderen, maar dit ook te willen. Als medewerkers de noodzaak begrijpen, snappen wat er van hen wordt verwacht en goed worden ondersteund.  

De crisis heeft voor de geïnterviewden eens te meer duidelijk gemaakt dat leren en ontwikkelen en brede inzetbaarheid de basis is voor veerkrachtige en wendbare organisaties. Enkele organisaties hebben daarom direct hun Leer Management Systeem uitgebreid met allerlei nieuwe leertrajecten, die allemaal online te volgen zijn en hebben direct een persoonlijk leerbudget ter beschikking gesteld. Alle organisaties gaan dit oppakken en/of verder intensiveren. 

Meer over het interview lees je hier.