Mensen maken merken. Dus het merk is van HRM.

Marc van EckIn veel bedrijven en organisaties heerst nog steeds het idee dat het merk alleen van de marketingafdeling is. Niets is echter minder waar. In toenemende mate ervaren organisaties het succes van Internal Branding, waarbij het merk als kompas niet alleen richting geeft aan de stijl, de producten en communicatie van de organisatie, maar vooral ook aan het gedrag van medewerkers.

Een merk is aantrekkelijk als het een specifieke verwachting oproept en de merkbelofte consistent en consequent waarmaakt in alle facetten van de organisatie.

Onderzoek laat zien dat het imago van een organisatie voor meer dan 50% wordt bepaald door het gedrag van medewerkers. HRM-ers hebben dan ook bij uitstek een belangrijke rol in het tot leven brengen van het merk binnen de organisatie en daarmee het waarmaken van de belofte naar klanten. Als business partner voor het leiderschap en in het doorvertalen van de merkpositionering naar HR-middelen zoals selectiecriteria, competentieprofielen en de beoordelingscriteria.

Zo wordt de interne kracht en het onderscheidend vermogen van de organisatie buiten ook echt door klanten ge-MERKt. Een MINI verkoop je immers anders dan een BMW.

En een klagende klant sta je als callcenteragent van Zilveren Kruis anders te woord, dan wanneer je iemand spreekt namens Interpolis. Tenminste, zo zou het moeten zijn. De grote kracht van Internal Branding is dat het merk in de gehele organisatie wordt waargemaakt, van boven tot beneden, van links tot rechts en van binnen naar buiten. Zo maakt HRM de organisatie intern marktgericht, om de externe marktpositie te versterken én medewerkers emotioneel aan zich te binden. Buiten winnen, begint dus binnen. Je kunt intern immers niet iets anders zijn, dan wat je extern uitdraagt.

Marc van Eck is Managing Partner van Business Openers. Marc loodst organisaties op koers door de top tot keuzes te brengen en gestelde ambities uit te dragen.
www.businessopeners.nl